Lønn, lån og stipend

Lønn for lærlinger og lærekandidater varierer fra fag til fag. I alle fag får du mindre lønn i begynnelsen av læretiden enn på slutten. Den vanligste lønnsfordelingen i læretiden er:

1. halvår: 30 %
2. halvår: 40 %
3. halvår: 50 %
4. halvår: 80 %

Du får til sammen en årslønn for en nyutdannet fagarbeider fordelt på to år.

Som lærling/lærekandidat kan du søke om lån/stipend i Lånekassen. Du kan ikke søke lån før du har inngått godkjent lærekontrakt/opplæringskontrakt.

 
thumb
Se flere Neste