Rettigheter og plikter

Lærlingers rettigheter og plikter:
 • Delta aktivt både i opplæring og verdiskapning i bedriften.
 • Dokumentere egen opplæring.
 • Rett til opplæringen som læreplanen fastsetter. Samtidig har du plikt til å delta aktivt i opplæringen for å nå opplæringens mål og vurdere ditt eget arbeid.
 • Medvirke til å skape godt miljø og gode arbeidsforhold.
 • Følge lærekontrakt i forhold til læretid.
 • Møte opp til fagprøven du er meldt opp til.
 • Læretiden er fastsatt i lærekontrakten din ut fra normal arbeidstid i faget.
Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale, blant annet når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager.

Bedriften skal sørge for :
 • At du får god veiledning
 • At du får en fadder/instruktør
 • At du får lære alle læreplanenes mål
 • At du får intern plan for opplæringen
 • Lærlingsamtale med skriftlig tilbakemelding til deg minst hvert halvår
 • Nødvendig teoriopplæring
 • Trygge og gode lære og arbeidsforhold, opplæring i samsvar med loven.
Se flere Neste