Meny

VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER

Under finner du oversikt over våre medlemsbedrifter, de fleste med en ledende posisjon innenfor sitt fagområde. Felles for bedriftene er at de tar et aktivt ansvar for rekruttering og opplæring av nye fagarbeidere. De samarbeider nært og godt med IPRAXIS om tilrettelegging, oppfølging og veiledning av lærlinger.

Du kan sortere bedriftene ved hjelp av funksjonene fag og beliggenhet.

IPRAXIS' service til medlemsbedriftene:

 • Rekruttering og formidling av elever til læreplass
 • Oppretting av lærekontrakter
 • Oppmelding til fagprøve
 • Tilrettelegging for halvårlig vurdering
 • Kurs for faglige ledere
 • Veiledning
 • Introduksjon av nye lærlinger
 • Motivasjon av elever til å søke våre fag
 • Styrking av læreprosessene gjennom samarbeid bedrift/skole/fylkeskommune
 • Samarbeid mellom medlemsbedrifter
 • Kvalitetssikring av læretid
 • Fagkurs for praksiskandidater
Sorter
x Arrow
Velg sted/by/fylke
Asker
Drammen
Hokksund
Holmsbu
Hvalstad
Hønefoss
Kongsberg
Krokstadelva
Lier
Lier - Drammen
Lierstranda
Oslo
Slemmestad
Sokna
Spikkestad
Sætre
Tranby
Tyristrand
x Arrow
Velg fagomrade
Viklerfaget
Automatiseringsfaget
Billakkererfaget
CNC maskineringsfaget
Kjemiprosessfaget
Grafisk emballasjefaget
Produksjonsteknikk
Industrimekanikerfaget
Logistikkfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
Tavlemontørfaget
Kokkfaget
Salgsfaget
Dimensjonskontrollfaget
Dataelektronikerfaget
Industriell overflatebehandling
NDT-kontrollørfaget
Industriell matproduksjon
Anleggsmaskinmekaniker
Polymerkompositt
Grafisk produksjonsteknikk
Service- og administrasjon
IT-driftsfaget
Laboratoriefaget
Truck- og liftmekanikerfaget
Produksjonselektronikerfaget
x Prøv igjen
x Prøv igjen