Bli lærling i IPRAXIS!

Ved å bli lærling gjennom IPRAXIS får du god utdanning i et praktisk fag. Du blir kjent med hele bedriften, og får jobbe sammen med dyktige mennesker med lang erfaring. Du får lønn i læretiden og ofte tilbud om jobb etter endt læretid.


Industri og service trenger stadig nye fagarbeidere som kan være med å møte utfordringene og bidra til videreutvikling. Det er mange muligheter og spennende fagområder! Utviklingsmulighetene kan bare begrenses av deg.

Med fagbrev stiller du sterkt i yrkeslivet. Det åpner seg en rekke muligheter for jobb. Med fagbrev kan du også gå videre i utdannningssystemet.
 

Som lærling i IPRAXIS får du tett oppfølging under hele læretiden. Vi kommer til deg i bedriftene og holder oppfølgingssamtaler. Våre lærlinger blir invitert til fagsamlinger og kurs under læretiden. Vi er der for lærlingene!

ta kontakt