Hvorfor bli lærebedrift

Alle virksomheter har et medansvar for å opprettholde rekrutteringen til de yrker og fagormåder de sysselsetter. Det er i høy grad den enkelte bransjes vilje til å ta inn lærlinger som avgjør bransjens utdanningstilbud. Det handler om å sikre bransjens fremtid og den enkelte virksomhets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt.

Det å ta inn lærling er en god investering på sikt. Lærlingen blir stadig mer produktiv og lønnsom for bedriften gjennom læretiden. I tillegg får bedriften tilskudd fra det offentlige og blir en del av utdanningssystemet.

Læretiden kan betraktes som 2 års prøvetid. Bedriften står fritt til å velge videre ansettelse etter avlagt fagprøve.

Du kan bli godkjent lærebedrift via IPRAXIS. Ta kontakt med oss!


 
thumb
Se flere Neste