Rekruttering av lærlinger

IPRAXIS formidler søkere til lærlingplass i hver enkelt medlemsbedrift. Vi sender ut søknader fra lærlingene og dere tar selv stilling til om det er noen blant disse som er aktuelle for deres bedrift. Vi er selvsagt villig til å være med på intervju. 

Når bedriften har bestemt seg for lærling(er) gis det beskjed til IPRAXIS. Vi tar kontakt med Fylkeskommunen som lager kontrakt og bestemmer læretiden.

IPRAXIS holder kontakt med de videregående skolene for å rekruttere elever til lærlingplassene. Yrkesfaglig fordypning (YFF) i bedrift (6 uketimer 1. året og 9 uketimer 2. året i videregående skole) er en fin ordning. Den kan dere benytte til å finne en elev som passer inn i bedriften. 


Når bør du begynne med rekrutteringen?

Siden nye lærlinger vanligvis begynner læretiden i august når skolen starter, bør du starte rekrutteringsarbeidet tidlig på året. De mest drevne bedriftene er svært tidlig ute for å sikre seg de beste kandidatene. Jo mer aktiv og jo tidligere din bedrift er, desto større sjanse er det for at du får akkurat den lærlingen du ønsker.

 

thumb
Se flere Neste