Læretid og lærekontrakt

Læretiden etter ”hovedmodellen” er to år i bedrift, hvorav det ene året defineres som et opplæringsår og det andre som et verdiskapingsår. 

Lærekontrakten tegnes med IPRAXIS. Vi tar da ansvar for å følge opp lærlingen og bidra til at opplæringen blir best mulig.

Endring/heving av lærekontrakt

Læretiden kan endres på grunn av sykdom, svangerskap, militærtjeneste eller annet fravær etter godkjenning av fylkeskommunen. Lærekontrakten kan heves dersom

  • en av partene gjør seg skyldig i vesentlige brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet

  • lærlingen/lærekandidaten/lærebedriften viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet

  • lærlingen/lærekandidaten meddeler skriftlig at det vil være en urimelig ulempe for han eller henne å fortsette ut kontraktstiden

Lærlingen er omfattet av arbeidsmiljøloven med unntak for opphør eller endringer av arbeidsavtalen. Lærlingen er derfor unntatt fra reglene om stillingsvern og lærlingens oppsigelsestid er regulert av opplæringsloven og ikke arbeidsmiljøloven. Heving av lærekontrakten er beskrevet i § 4–6 i opplæringsloven.

 

thumb
Se flere Neste