Praksiskandidat

Dette er en god ordning for deg som allerede har lang praksis og ønsker å få dokumentert kunnskapene dine! Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om beståtte fellesfag for å kunne ta fagprøven. Men du må bestå en egen eksamen for praksiskandidater før du kan melde deg opp.

Krav: Praksisen skal dekke de mest vesentlige delene av læreplanen og må kunne dokumenteres med attester eller annen dokumentasjon.

Du melder deg opp og betaler eksamensavgiften samtidig på privatistweb.no. Her finner du også informasjon om eksamen.

Det er søknadsfrist for privatisteksamen to ganger i året: september og februar
 
thumb
Se flere Neste