Meny

Service- og administrasjon

Service- og administrasjonsfaget handler om å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver. Videre handler faget om å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike brukere, medarbeidere og ledere i en virksomhet. Basert på målene og kjerneoppgavene til virksomheten skal faget bidra til å utvikle administrative tjenester som dekker behovene til brukerne, virksomheten og samfunnet. Faget skal bidra til å utdanne selvstendige og omstillingsdyktige service- og administrasjonsarbeidere som planlegger, gjennomfører, dokumenterer og vurderer eget arbeid, og som kan bidra til ei effektiv og bærekraftig drift av virksomheter. 
Se flere Neste