Meny

Truck- og liftmekaniker

Vg3 truck- og liftmekanikerfaget handler om kontroll, feilsøking, vedlikehold og reparasjon av trucker og lifter med tilhørende utstyr. Faget skal være med på å utvikle kompetansen lærlingene har i å vedlikeholde, reparere og kontrollere ulike maskiner, og forberede dem på å følge utviklingen innenfor teknologi og alternative driftskilder for truck og lift med tilhørende utstyr. Faget skal medvirke til at samfunnet og arbeidslivet har mekanikere som kan holde oppe kvaliteten og driftssikkerheten på trucker og personløftere i dag og i framtiden, og som sikrer miljøhensyn i dette arbeidet. Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg3 truck- og liftmekanikerfaget skal bidra til å utvikle identiteten som mekaniker hos den enkelte. Lærlingene utvikler kritisk tenkning gjennom arbeid med praktiske oppgaver med kontroll, vedlikehold og reparasjon, der valgene og utførelsen deres har innvirkning på prosessen og resultatet. Refleksjoner over hvordan produkt og metoder påvirker miljø og sosiale forhold, fremmer etisk medvirkning. Lærlingene utvikler skaperglede og engasjement ved å erfare at fagkompetansen deres medvirker til at trucker og lifter fungerer som de skal, og at de er med på å opprettholde kvalitet og driftssikkerhet.
Se flere Neste