Meny

Vikler

Viklerfaget handler om å bygge, vedlikeholde og reparere elektriske maskiner. Dette omfatter arbeid på alle typer elektriske maskiner innen høyog lavspenning, beregnet for både likestrøms- og vekselstrømsdrift. Videre handler viklerfaget om samfunnets behov for stabil infrastruktur med velfungerende systemer for produksjon, omforming og distribusjon av elektrisk energi. Det handler også om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for teknologisk utvikling og omstilling.

Se film: Viklerfaget hos Hitachi Energy

Se flere Neste