Hvorfor bli lærebedrift?

Først og fremst fordi alle virksomheter har et medansvar for å opprettholde rekrutteringen til de yrker og fagområder de sysselsetter. Det er i høy grad den enkeltes bransjes vilje til å ta inn lærlinger som avgjør bransjens utdanningstilbud. Det handler om å sikre bransjens fremtid og den enkelte virksomhets kunkurranseevne nasjonalt og internasjonalt.

IPRAXIS har det faglige og administrative ansvaret og følger lærlingene og bedriftene systematisk opp gjennom hele læretiden.
 

ta kontakt